SACHA PP – protiplesňový prostriedok

SACHA PP


—   protiplesňová PP
  • na hĺbkové ošetrenie interiérových stien a stropov napadnutých plesňami, riasami a hubami.
  • Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny.
  • prostriedok na úplné a viditeľné odstránenie čiernych a zelených fľakov z fasádnych povrchov a vnútorných stien.
  • Žltkastá kvapalina určená najmä na napadnuté steny
1 kg balenie5 kg balenie
6,67 € bez DPH 17,57 € bez DPH

Prostriedok na hĺbkové ošetrenie interiérových stien a stropov napadnutých plesňami, riasami a hubami.
Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo a obkladačky.
Možno ho použiť aj na preventívne ošetrenie povrchov náchylných pre vznik plesní.
Obsah dôkladne premiešajte počas aplikácie a fázy schnutia sa nedoporučujeme pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +50C ani nad +300C, na priamom slnku, daždi a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.  Nanesený likvidátor plesni sa nechá pôsobiť min. 12 hodín.
Na primárne ošetrenie povrchov napadnutých mikroorganizmami sa neriedi. Neriedený výrobok aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním na miesta napadnuté plesňou.
Nanesený likvidátor je potrebné chrániť pred dažďom.
Mŕtve plesne sa po 12-tich hodinách zmyjú vodou. Ak bola plocha veľmi napadnutá mikroorganizmami, postup sa doporučuje opakovať ešte raz.


Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 1 náter.
1 kg balenie5 kg balenie
výdatnosť 4-6 m2výdatnosť 20-30 m2

Pri práci primerane vetrať nejedzte, nepite a nefajčite. Znečistené a postriekané časti odevu si vyzlečte. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku si ošetrite vhodnými regeneračnými prostriedkami. Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Ochrana dýchacích orgánov: Pri možnosti nadýchania použite respiračnú ochranu alebo ochrannú masku s filtrom proti chlóru. Typ: AVEC B-P3 Pri havárii, požiari, vysokej koncentrácii použite izolačný dýchací prístroj.
Ochrana rúk: Ochranné rukavice (EN 374). Preferovaný materiál: Guma, PVC (Polyvinylchlorid). Doba prieniku: > 480 min.. Ochrana očí: Tesné uzavreté ochranné okuliare. / Štít na ochranu tváre. Ochranné okuliare (EN 166) v prípade rizika vniknutia do očí. Ochrana pokožky (celého tela): Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA PP


—   protiplesňová PP
  • na hĺbkové ošetrenie interiérových stien a stropov napadnutých plesňami, riasami a hubami.
  • Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny.
  • prostriedok na úplné a viditeľné odstránenie čiernych a zelených fľakov z fasádnych povrchov a vnútorných stien.
  • Žltkastá kvapalina určená najmä na napadnuté steny
1 kg balenie5 kg balenie
6,67 € bez DPH 17,57 € bez DPH

Prostriedok na hĺbkové ošetrenie interiérových stien a stropov napadnutých plesňami, riasami a hubami.
Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo a obkladačky.
Možno ho použiť aj na preventívne ošetrenie povrchov náchylných pre vznik plesní.
Obsah dôkladne premiešajte počas aplikácie a fázy schnutia sa nedoporučujeme pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +50C ani nad +300C, na priamom slnku, daždi a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.  Nanesený likvidátor plesni sa nechá pôsobiť min. 12 hodín.
Na primárne ošetrenie povrchov napadnutých mikroorganizmami sa neriedi. Neriedený výrobok aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním na miesta napadnuté plesňou.
Nanesený likvidátor je potrebné chrániť pred dažďom.
Mŕtve plesne sa po 12-tich hodinách zmyjú vodou. Ak bola plocha veľmi napadnutá mikroorganizmami, postup sa doporučuje opakovať ešte raz.


Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 1 náter.
1 kg balenie5 kg balenie
výdatnosť 4-6 m2výdatnosť 20-30 m2

Pri práci primerane vetrať nejedzte, nepite a nefajčite. Znečistené a postriekané časti odevu si vyzlečte. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku si ošetrite vhodnými regeneračnými prostriedkami. Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Ochrana dýchacích orgánov: Pri možnosti nadýchania použite respiračnú ochranu alebo ochrannú masku s filtrom proti chlóru. Typ: AVEC B-P3 Pri havárii, požiari, vysokej koncentrácii použite izolačný dýchací prístroj.
Ochrana rúk: Ochranné rukavice (EN 374). Preferovaný materiál: Guma, PVC (Polyvinylchlorid). Doba prieniku: > 480 min.. Ochrana očí: Tesné uzavreté ochranné okuliare. / Štít na ochranu tváre. Ochranné okuliare (EN 166) v prípade rizika vniknutia do očí. Ochrana pokožky (celého tela): Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder