SACHA PH – penetrácia hĺbková

SACHA PH - Penetrácia hĺbková

  • Pre ešte nemaľované, nasiakavé a pórovité podklady alebo staršie nasiakavé povrchy
  • Vhodný tiež na staršie súdržné viac nasiakavé povrchové úpravy
  • Obsahuje nanočastice, ktoré zabezpečia dokonalé ukotvenie do podkladu
  • Bezfarebný ultrahĺbkový penetračný náter pripravený k použitiu.
1 kg balenie5 kg balenie
7,03 € bez DPH 23,20 € bez DPH
Pre ešte nemaľované, nasiakavé a pórovité podklady alebo staršie nasiakavé povrchy, napr. cementové a vápenno-cementové omietky, sádrové potery, výspravkové hmoty, betón. Vhodný tiež na staršie súdržné viac nasiakavé povrchové úpravy a opravované povrchy s rôznou nasiakavosťou. Bezfarebný ultrahĺbkový penetračný náter pripravený k použitiu. Obsahuje nanočastice, ktoré zabezpečia dokonalé ukotvenie do podkladu. Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. Koncentrát narieďte vodou v pomere 1:4 (1 kg koncentrátu + 4 litre vody, 5 kg koncentrátu + 20 litrov vody). Výrobok nie je určený pre nesavé povrchy. Doba schnutia/vrstva: 4-6 hodín (20°C, 65% relatívna vlhkosť vzduchu). Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Aplikujte rovnomerne valčekom, štetcom alebo nízkotlakovým striekaním, v jednej alebo viacerých vrstvách až pokiaľ nie je podklad nasýtený pričom prostriedok nesmie stekať

Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 1 náter.
1 kg balenie5 kg balenie
výdatnosť 20-25 m2výdatnosť 100-125 m2

Zmes nie je klasifikovaná ako akútne toxická a nie je klasifikovaná ako dráždivá. Pri práci primerane vetrať. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Znečistené a postriekané časti odevu si vyzlečte. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku si ošetrite vhodnými regeneračnými prostriedkami. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky okuliare ,rukavice, pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy ktoré musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Zbytky nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA FAELF p

  • Pre ešte nemaľované, nasiakavé a pórovité podklady alebo staršie nasiakavé povrchy
  • Vhodný tiež na staršie súdržné viac nasiakavé povrchové úpravy
  • Obsahuje nanočastice, ktoré zabezpečia dokonalé ukotvenie do podkladu
  • Bezfarebný ultrahĺbkový penetračný náter pripravený k použitiu.
1 kg balenie5 kg balenie
7,03 € bez DPH 23,20 € bez DPH
Pre ešte nemaľované, nasiakavé a pórovité podklady alebo staršie nasiakavé povrchy, napr. cementové a vápenno-cementové omietky, sádrové potery, výspravkové hmoty, betón. Vhodný tiež na staršie súdržné viac nasiakavé povrchové úpravy a opravované povrchy s rôznou nasiakavosťou. Bezfarebný ultrahĺbkový penetračný náter pripravený k použitiu. Obsahuje nanočastice, ktoré zabezpečia dokonalé ukotvenie do podkladu. Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. Koncentrát narieďte vodou v pomere 1:4 (1 kg koncentrátu + 4 litre vody, 5 kg koncentrátu + 20 litrov vody). Výrobok nie je určený pre nesavé povrchy. Doba schnutia/vrstva: 4-6 hodín (20°C, 65% relatívna vlhkosť vzduchu). Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Aplikujte rovnomerne valčekom, štetcom alebo nízkotlakovým striekaním, v jednej alebo viacerých vrstvách až pokiaľ nie je podklad nasýtený pričom prostriedok nesmie stekať

Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 1 náter.
1 kg balenie5 kg balenie
výdatnosť 20-25 m2výdatnosť 100-125 m2

Zmes nie je klasifikovaná ako akútne toxická a nie je klasifikovaná ako dráždivá. Pri práci primerane vetrať. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Znečistené a postriekané časti odevu si vyzlečte. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku si ošetrite vhodnými regeneračnými prostriedkami. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky okuliare ,rukavice, pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy ktoré musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Zbytky nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder