SACHA IPMAF – Interiérová profesionálna maliarska farba

SACHA IPMAF

  • vhodné pre viac namáhané steny vo verejných budovách, predajných priestoroch, školách, hoteloch, fitness centrách i domácnostiach
  • Zvýšená odolnosť voči opotrebovaniu je top voľbou aj do chodieb, schodísk a podzemných garáží.
  • Exkluzívne tónovateľná takmer v každom odtieni
  • Vhodná najmä na minerálne omietky, súdržné matné nátery, sadrokartón a tapety zo sklených vlákien
7 kg balenie23 kg balenie
23,20 € bez DPH 69,60 € bez DPH

SACHA IPMAF Interiérová profesionálna maliarska farba pre exkluzívnu povrchovú úpravu a farebné riešenie všetkých vnútorných plôch pre viac namáhané steny vo verejných budovách, predajných priestoroch, školách, hoteloch, fitness centrách i domácnostiach.
Zvýšená odolnosť voči opotrebovaniu je top voľbou aj do chodieb, schodísk a podzemných garáží.
Vhodná najmä na minerálne omietky, súdržné matné nátery, sadrokartón a tapety zo sklených vlákien. Exkluzívne tónovateľná takmer v každom odtieni, ktorý si dokážete predstaviť. Nie je vhodná na sanačné omietky a podklady vyžadujúce vysokú priepustnosť vodných pár. Povrchové znečistenie je možné až po jej úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch jemne čistou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom špongiou alebo handrou.


Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
7 kg balenie23 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 65-75 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA IMAF

  • pre viac namáhané steny vo verejných budovách, predajných priestoroch, školách, hoteloch, fitness centrách i domácnostiach
  • Zvýšená odolnosť voči opotrebovaniu je top voľbou aj do chodieb, schodísk a podzemných garáží.
  • Exkluzívne tónovateľná takmer v každom odtieni
  • Vhodná najmä na minerálne omietky, súdržné matné nátery, sadrokartón a tapety zo sklených vlákien
7 kg balenie23 kg balenie
23,20 € bez DPH 69,60 € bez DPH

SACHA IPMAF Interiérová profesionálna maliarska farba pre exkluzívnu povrchovú úpravu a farebné riešenie všetkých vnútorných plôch pre viac namáhané steny vo verejných budovách, predajných priestoroch, školách, hoteloch, fitness centrách i domácnostiach.
Zvýšená odolnosť voči opotrebovaniu je top voľbou aj do chodieb, schodísk a podzemných garáží.
Vhodná najmä na minerálne omietky, súdržné matné nátery, sadrokartón a tapety zo sklených vlákien. Exkluzívne tónovateľná takmer v každom odtieni, ktorý si dokážete predstaviť. Nie je vhodná na sanačné omietky a podklady vyžadujúce vysokú priepustnosť vodných pár. Povrchové znečistenie je možné až po jej úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch jemne čistou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom špongiou alebo handrou.


Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
7 kg balenie23 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 65-75 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder