SACHA IPF – Interiérová protiplesňová farba

SACHA IPF

  • protiplesňová interiérová ekologická termofarba
  • tvorí extrémne účinnú dvojnásobnú ochranu proti plesniam
  • Tónovateľná do jemných až stredne sýtych farebných odtieňov
  • Ekologická receptúra po vyschnutí je nezávadná pre človeka, zvieratá a rastliny
6 kg balenie18 kg balenie
40,78 € bez DPH 116,01 € bez DPH

Interiérová protiplesňová farba Špeciálna protiplesňová interiérová ekologická termofarba. Obsahuje vákuované termoguličky a mikrokapsuly, kombinácia ktorých tvorí extrémne účinnú dvojnásobnú ochranu proti plesniam. Termoguličky obmedzujú kondenzáciu vzdušnej vlhkosti na studených stenách a ich častiach, ktorá je hlavnou príčinou vzniku a intenzívneho rozvoja plesní. Mikrokapsule s najnovšími aktívnymi látkami zostávajú po zaschnutí vo farbe a sú účinné niekoľko rokov.
Ideálna na studené steny, tepelné mosty či miesta, kde menej prúdi vzduch, napríklad severné steny bez dostatočnej izolácie, kúty alebo ostenia. Vhodná najmä na minerálne omietky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek a súdržné matné nátery. Tónovateľná do jemných až stredne sýtych farebných odtieňov. Vďaka vysokému obsahu termoguličiek obmedzuje zrážanie vzdušnej vlhkosti na stenách - hlavnú príčinu vzniku plesní. Ekologická receptúra po vyschnutí je nezávadná pre človeka, zvieratá a rastliny (vyhovuje testom podľa EN 71-3) Odolná voči opotrebovaniu a občasnému mokrému čisteniu.


Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
6 kg balenie18 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 60-70 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 0,9 litra na 18 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA HIF

  • protiplesňová interiérová ekologická termofarba
  • tvorí extrémne účinnú dvojnásobnú ochranu proti plesniam
  • Tónovateľná do jemných až stredne sýtych farebných odtieňov
  • Ekologická receptúra po vyschnutí je nezávadná pre človeka, zvieratá a rastliny
6 kg balenie18 kg balenie
40,78 € bez DPH 116,01 € bez DPH

Interiérová protiplesňová farba Špeciálna protiplesňová interiérová ekologická termofarba. Obsahuje vákuované termoguličky a mikrokapsuly, kombinácia ktorých tvorí extrémne účinnú dvojnásobnú ochranu proti plesniam. Termoguličky obmedzujú kondenzáciu vzdušnej vlhkosti na studených stenách a ich častiach, ktorá je hlavnou príčinou vzniku a intenzívneho rozvoja plesní. Mikrokapsule s najnovšími aktívnymi látkami zostávajú po zaschnutí vo farbe a sú účinné niekoľko rokov.
Ideálna na studené steny, tepelné mosty či miesta, kde menej prúdi vzduch, napríklad severné steny bez dostatočnej izolácie, kúty alebo ostenia. Vhodná najmä na minerálne omietky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek a súdržné matné nátery. Tónovateľná do jemných až stredne sýtych farebných odtieňov. Vďaka vysokému obsahu termoguličiek obmedzuje zrážanie vzdušnej vlhkosti na stenách - hlavnú príčinu vzniku plesní. Ekologická receptúra po vyschnutí je nezávadná pre človeka, zvieratá a rastliny (vyhovuje testom podľa EN 71-3) Odolná voči opotrebovaniu a občasnému mokrému čisteniu.


Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
6 kg balenie18 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 60-70 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 0,9 litra na 18 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder