SACHA IMAF – Interiérová maliarska farba

SACHA IMAF

  • Tónovateľná do jemných až stredne sýtych farebných odtieňov.
  • Všestranne použiteľná na omietnuté, vytmelené, betónové, sadrokartónové či iné povrchy
  • Top výber pre kvalitné a zároveň finančne nenáročné farebné nátery
  • Priepustnostná pre vodné pary.
7 kg balenie23 kg balenie
16,87 € bez DPH 38,49 € bez DPH

SACHA IMAF – Interiérová maliarska farba je najvyšší štandard kvality vo svojej triede, ľahko sa aplikuje, výborne kryje a rýchlo schne. Pre všetky vnútorné steny a stropy s odolnosťou voči jemnému mokrému čisteniu, priateľská ku zdraviu i životnému prostrediu s vysokou priepustnosťou pre vodné pary. Top výber pre kvalitné a zároveň finančne nenáročné farebné nátery všetkých vnútorných stien a stropov. Všestranne použiteľná na omietnuté, vytmelené, betónové, sadrokartónové či iné povrchy, nové ale aj predtým natierané disperznými farbami. Tónovateľná do jemných až stredne sýtych farebných odtieňov.

Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
7 kg balenie23 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 65-75 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie. Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti
prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA IMAF

  • Tónovateľná do jemných až stredne sýtych farebných odtieňov.
  • Všestranne použiteľná na omietnuté, vytmelené, betónové, sadrokartónové či iné povrchy
  • Top výber pre kvalitné a zároveň finančne nenáročné farebné nátery
  • Priepustnostná pre vodné pary.
7 kg balenie23 kg balenie
16,87 € bez DPH 38,49 € bez DPH

SACHA IMAF – Interiérová maliarska farba je najvyšší štandard kvality vo svojej triede, ľahko sa aplikuje, výborne kryje a rýchlo schne. Pre všetky vnútorné steny a stropy s odolnosťou voči jemnému mokrému čisteniu, priateľská ku zdraviu i životnému prostrediu s vysokou priepustnosťou pre vodné pary. Top výber pre kvalitné a zároveň finančne nenáročné farebné nátery všetkých vnútorných stien a stropov. Všestranne použiteľná na omietnuté, vytmelené, betónové, sadrokartónové či iné povrchy, nové ale aj predtým natierané disperznými farbami. Tónovateľná do jemných až stredne sýtych farebných odtieňov.

Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
7 kg balenie23 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 65-75 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie. Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti
prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder