SACHA IF – Impregnácia fasád

SACHA IF Impregnácia fasád

  • zabraňuje prieniku vody na impregnovanom povrchu
  • obmedzuje znečistenie a zachytávanie plesní, rias, lišajníkov
  • produkt je bez emisii a rozpúšťadiel na ekologickej báze nano-silikónov
  • Predlžuje životnosť ošetreného materiálu s odolnosťou voči UV žiareniu
1 kg balenie5 kg balenie
11,25 € bez DPH 41,48 € bez DPH
IF Impregnácia fasád - Vodu odpudivá nano impregnácia, ktorá veľmi účinne zabraňuje prieniku vody na impregnovanom povrchu, ale zároveň umožňujú podkladu dýchať. Obmedzuje znečistenie a zachytávanie plesní, rias, lišajníkov . Produkt je bez emisii a rozpúšťadiel na ekologickej báze nano-silikónov, ktorá predlžuje životnosť ošetreného materiálu s odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Použitie na ošetrenie fasádnych plôch na omietky, kameň, kamenné dýhy, betón, priznané tehly, neglazovanú keramiku, savých klinker tehál, betónových častí v záhradách či impregnáciu škridiel a iné nasiakavé minerálne podklady. Nedoporučuje sa pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +50C ani nad +350C. Doba schnutia: 6 hodín (200C, 65% relatívna vlhkosť vzduchu).
Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Aplikujte rovnomerne valčekom, štetcom alebo nízkotlakovým striekaním, v jednej alebo viacerých vrstvách , pričom prostriedok nesmie stekať.
Nanášať až pokiaľ nie je podklad nasýtený - na povrchu by nemal ostávať nevsiaknutý materiál.

Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 1 náter.
1 kg balenie5 kg balenie
výdatnosť 3-5 m2výdatnosť 15-25 m2

Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie. Pri odporúčanom spôsobe použitia sa nežiaduce účinky nepredpokladajú. V prípade dlhodobého kontaktu s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie. Pri priamom vniknutí do očí môže spôsobiť ich podráždenie. . Pri práci primerane vetrať. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Znečistené a postriekané časti odevu si vyzlečte. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku si ošetrite vhodnými regeneračnými prostriedkami. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky okuliare ,rukavice, pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy ktoré musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Zbytky nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA IF Impregnácia fasád-

  • zabraňuje prieniku vody na impregnovanom povrchu
  • obmedzuje znečistenie a zachytávanie plesní, rias, lišajníkov
  • produkt je bez emisii a rozpúšťadiel na ekologickej báze nano-silikónov
  • Predlžuje životnosť ošetreného materiálu s odolnosťou voči UV žiareniu
1 kg balenie5 kg balenie
11,25 € bez DPH 41,48 € bez DPH
IF Impregnácia fasád - Vodu odpudivá nano impregnácia, ktorá veľmi účinne zabraňuje prieniku vody na impregnovanom povrchu, ale zároveň umožňujú podkladu dýchať. Obmedzuje znečistenie a zachytávanie plesní, rias, lišajníkov . Produkt je bez emisii a rozpúšťadiel na ekologickej báze nano-silikónov, ktorá predlžuje životnosť ošetreného materiálu s odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Použitie na ošetrenie fasádnych plôch na omietky, kameň, kamenné dýhy, betón, priznané tehly, neglazovanú keramiku, savých klinker tehál, betónových častí v záhradách či impregnáciu škridiel a iné nasiakavé minerálne podklady. Nedoporučuje sa pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +50C ani nad +350C. Doba schnutia: 6 hodín (200C, 65% relatívna vlhkosť vzduchu).
Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Aplikujte rovnomerne valčekom, štetcom alebo nízkotlakovým striekaním, v jednej alebo viacerých vrstvách , pričom prostriedok nesmie stekať.
Nanášať až pokiaľ nie je podklad nasýtený - na povrchu by nemal ostávať nevsiaknutý materiál.

Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 1 náter.
1 kg balenie5 kg balenie
výdatnosť 3-5 m2výdatnosť 15-25 m2

Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie. Pri odporúčanom spôsobe použitia sa nežiaduce účinky nepredpokladajú. V prípade dlhodobého kontaktu s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie. Pri priamom vniknutí do očí môže spôsobiť ich podráždenie. . Pri práci primerane vetrať. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Znečistené a postriekané časti odevu si vyzlečte. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku si ošetrite vhodnými regeneračnými prostriedkami. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky okuliare ,rukavice, pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy ktoré musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Zbytky nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder