SACHA HIF – Hygienická interiérová farba

SACHA HIF

  • Top voľba pre miestnosti, kde je zvýšené riziko vzniku plesní a choroboplodných zárodkov na stenách
  • Vhodná aj pre zaistenie hygieny priestorov, kde dochádza k zmene nájomcov - ubytovne, internátne izby, väzenské cely a nájomné byty.
  • Osvedčená pre profesionálne použitie v oblastiach so zvýšenými hygienickými nárokmi ako sú napr. zdravotnícke, potravinárske, farmaceutické a veterinárne prevádzky.
  • Vhodná najmä na minerálne omietky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek
7 kg balenie23 kg balenie
34,45 € bez DPH 104,76€ bez DPH

Hygienická interiérová farba antimikrobna s technológiou iónov striebra pre bezpečné a hygienické steny bez mikróbov a plesní. Pre kvalitné biele a farebné hygienické nátery vnútorných stien a stropov v obytných aj komerčných priestoroch, kde sa nevyžaduje častejšie čistenie alebo dezinfekcia povrchov. Nezávadná pre človeka, zvieratá a rastliny. Ničí 99,99% baktérií (JIS Z 2801). Odolná voči plesniam (EN 15457) Odolná voči miernym dezinfekčným prostriedkom (EN 13529).
Top voľba pre miestnosti, kde je zvýšené riziko vzniku plesní a choroboplodných zárodkov na stenách - zle vetrateľné priestory bez denného svetla, špajze, pivnice, chodby, technické miestnosti a steny za nábytkom. Ideálna pre novostavby ale aj pri sťahovaní do starších priestorov, kde dodá úplne iný rozmer bezpečia a hygieny.
Vhodná aj pre zaistenie hygieny priestorov, kde dochádza k zmene nájomcov - ubytovne, internátne izby, väzenské cely a nájomné byty.
Osvedčená pre profesionálne použitie v oblastiach so zvýšenými hygienickými nárokmi ako sú napr. zdravotnícke, potravinárske, farmaceutické a veterinárne prevádzky.
Vhodná najmä na minerálne omietky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek, kvalitné disperzné stierky a pevné matné disperzné nátery.


Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
7 kg balenie23 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 65-75 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA HIF

  • Top voľba pre miestnosti, kde je zvýšené riziko vzniku plesní a choroboplodných zárodkov na stenách
  • Vhodná aj pre zaistenie hygieny priestorov, kde dochádza k zmene nájomcov - ubytovne, internátne izby, väzenské cely a nájomné byty.
  • Osvedčená pre profesionálne použitie v oblastiach so zvýšenými hygienickými nárokmi ako sú napr. zdravotnícke, potravinárske, farmaceutické a veterinárne prevádzky.
  • Vhodná najmä na minerálne omietky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek
7 kg balenie23 kg balenie
34,45 € bez DPH 104,76€ bez DPH

Hygienická interiérová farba antimikrobna s technológiou iónov striebra pre bezpečné a hygienické steny bez mikróbov a plesní. Pre kvalitné biele a farebné hygienické nátery vnútorných stien a stropov v obytných aj komerčných priestoroch, kde sa nevyžaduje častejšie čistenie alebo dezinfekcia povrchov. Nezávadná pre človeka, zvieratá a rastliny. Ničí 99,99% baktérií (JIS Z 2801). Odolná voči plesniam (EN 15457) Odolná voči miernym dezinfekčným prostriedkom (EN 13529).
Top voľba pre miestnosti, kde je zvýšené riziko vzniku plesní a choroboplodných zárodkov na stenách - zle vetrateľné priestory bez denného svetla, špajze, pivnice, chodby, technické miestnosti a steny za nábytkom. Ideálna pre novostavby ale aj pri sťahovaní do starších priestorov, kde dodá úplne iný rozmer bezpečia a hygieny.
Vhodná aj pre zaistenie hygieny priestorov, kde dochádza k zmene nájomcov - ubytovne, internátne izby, väzenské cely a nájomné byty.
Osvedčená pre profesionálne použitie v oblastiach so zvýšenými hygienickými nárokmi ako sú napr. zdravotnícke, potravinárske, farmaceutické a veterinárne prevádzky.
Vhodná najmä na minerálne omietky, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek, kvalitné disperzné stierky a pevné matné disperzné nátery.


Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
7 kg balenie23 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 65-75 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder