SACHA HIE – Hygienický interiérový email

SACHA HIE

  • Odolný antimikrobny náter s technológiou iónov striebra
  • Profesionálne použitie v oblastiach s najvyššími hygienickými nárokmi, pre zdravotnícke zariadenia
  • Vhodné pre certifikovaná pre zdravotnícke, farmaceutické, potravinárske a veterinárne prevádzky, veľkokuchyne a priestory so zvýšenou relatívnou vlhkosťou.
  • Profesionálne použitie v oblastiach s najvyššími hygienickými nárokmi
6 kg balenie20 kg balenie
67,50 € bez DPH 219,37 € bez DPH

Hygienický interiérový email odolný antimikrobny náter s technológiou iónov striebra pre bezpečné a hygienické steny bez mikróbov a plesní. Profesionálna antimikróbna farba na steny, kde dochádza k častému kontaktu osôb s ich povrchom alebo je plánovaná pravidelná dezinfekcia stien. Spĺňa požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR a ČR pre hladké a ľahko umývateľné nátery stien . Profesionálne použitie v oblastiach s najvyššími hygienickými nárokmi, pre zdravotnícke zariadenia (operačné sály, JIS, lekárske ambulancie, laboratória a oddelenia mikrobiológie, biochémie, hematológie, imunológie), potravinárske, farmaceutické a veterinárne prevádzky.
Certifikovaná pre zdravotnícke, farmaceutické, potravinárske a veterinárne prevádzky, veľkokuchyne a priestory so zvýšenou relatívnou vlhkosťou. Mimoriadna odolnosť voči opakovanému mokrému čisteniu (EN 13300). Ničí 99,99% baktérií (JIS Z2801) .Trvale rezistentná proti plesni (EN 15457) Odolná voči bežným dezinfekčným prostriedkom (EN 13529).Vhodná pre priamy styk so suchými potravinami. Spĺňa požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR a ČR pre hladké a ľahko umývateľné nátery stien. Nie je vhodný na podklady vyžadujúce vysokú priepustnosť vodných pár, napríklad sanačné omietky. Nemôže byť permanentne vystavený vode.


Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
6 kg balenie20 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 65-75 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,0 litra na 20 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA HIF

  • Odolný antimikrobny náter s technológiou iónov striebra
  • Profesionálne použitie v oblastiach s najvyššími hygienickými nárokmi, pre zdravotnícke zariadenia
  • Vhodné pre certifikovaná pre zdravotnícke, farmaceutické, potravinárske a veterinárne prevádzky, veľkokuchyne a priestory so zvýšenou relatívnou vlhkosťou.
  • Profesionálne použitie v oblastiach s najvyššími hygienickými nárokmi
6 kg balenie20 kg balenie
67,50 € bez DPH 219,37 € bez DPH

Hygienický interiérový email odolný antimikrobny náter s technológiou iónov striebra pre bezpečné a hygienické steny bez mikróbov a plesní. Profesionálna antimikróbna farba na steny, kde dochádza k častému kontaktu osôb s ich povrchom alebo je plánovaná pravidelná dezinfekcia stien. Spĺňa požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR a ČR pre hladké a ľahko umývateľné nátery stien . Profesionálne použitie v oblastiach s najvyššími hygienickými nárokmi, pre zdravotnícke zariadenia (operačné sály, JIS, lekárske ambulancie, laboratória a oddelenia mikrobiológie, biochémie, hematológie, imunológie), potravinárske, farmaceutické a veterinárne prevádzky.
Certifikovaná pre zdravotnícke, farmaceutické, potravinárske a veterinárne prevádzky, veľkokuchyne a priestory so zvýšenou relatívnou vlhkosťou. Mimoriadna odolnosť voči opakovanému mokrému čisteniu (EN 13300). Ničí 99,99% baktérií (JIS Z2801) .Trvale rezistentná proti plesni (EN 15457) Odolná voči bežným dezinfekčným prostriedkom (EN 13529).Vhodná pre priamy styk so suchými potravinami. Spĺňa požiadavky Ministerstva zdravotníctva SR a ČR pre hladké a ľahko umývateľné nátery stien. Nie je vhodný na podklady vyžadujúce vysokú priepustnosť vodných pár, napríklad sanačné omietky. Nemôže byť permanentne vystavený vode.


Výdatnosti pri interiérových farbách platia pre 2 nátery.
6 kg balenie20 kg balenie
výdatnosť 20-23 m2výdatnosť 65-75 m2

Spracovanie pri teplotách podkladu a vzduchu nie nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín 20 °C . Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,0 litra na 20 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro). Pri veľkoplošnej aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu je možné́ nanášať̌ aj striekaním a mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Zmes nie je klasifikovaná ani označovaná ako nebezpečná pre zdravie.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice, okuliare a vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder