SACHA-FASIF Fasádna silikónová farba

SACHA-FASIF

  • Obsahuje receptúru ochrany obsah proti plesniam a riasam vo forme špeciálnych zapuzdrených mikrokapsúl
  • Aplikovateľná na trvácnu ochranu a farebné riešenie fasád s najvyššími nárokmi na odolnosť
  • Tónovateľná takmer do všetkých farebných odtieňov s výnimkou extrémne sýtych
  • Vhodná na nové i renovačné nátery všetkých pevných povrchov a omietok (s výnimkou elastických).
7 kg balenie23 kg balenie
35,15 € bez DPH 109,68 € bez DPH
SACHA-FASIF Fasádna silikónová farba na báze silikónových živíc osvedčenou trvácnosťou v najvyššej kvalite vo svojej triede. Obsahuje receptúru ochrany obsah proti plesniam a riasam vo forme špeciálnych zapuzdrených mikrokapsúl s dobrou priľnavosť k väčšine fasádnych povrchov - novým ale aj predtým natieraným. Optimálne riešenie pre váš rodinný dom i väčšie objekty
Aplikovateľná na trvácnu ochranu a farebné riešenie fasád s najvyššími nárokmi na odolnosť voči poveternostným vplyvom, vode a znečisteniu. Možno použiť pre vysokú paropriepustnosť aj na nátery historických a pamiatkovo chránených objektov, budov v starých centrách miest, kaštieľov a kostolov. Vhodná na nové i renovačné nátery všetkých pevných povrchov a omietok (s výnimkou elastických). Tónovateľná takmer do všetkých farebných odtieňov s výnimkou extrémne sýtych.
S preventívnou ochranou proti plesniam a riasam aplikáciou fasádneho čističa od plesní a rias.
Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 2 nátery.
7 kg balenie23 kg balenie
výdatnosť 19-22 m2výdatnosť 60-70 m2
Výdatnosti pri likvidátoroch plesní platia pre 1 náter.
5 kg balenie fasádny čistič5 kg balenie - likvidátor plesní
výdatnosť 20-30 m2výdatnosť 20-30 m2

Aplikácia: podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody. (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže ,alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu možno nanášať̌ aj striekaním aplikačných zariadeniach mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda t.j. nefunkčne zvody žľaby zo strechy odvodnení a iné.
Údržba fasády: Čistenie náteru tlakovou vodou je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch. Tlak vody je nutné prispôsobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov podľa lokálnych podmienok a stupňa znečistenia. Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice: Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min Ochrana očí: Ochranné okuliare Ochrana pokožky (celého tela): Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA-FASIF

  • Obsahuje receptúru ochrany obsah proti plesniam a riasam vo forme špeciálnych zapuzdrených mikrokapsúl
  • Aplikovateľná na trvácnu ochranu a farebné riešenie fasád s najvyššími nárokmi na odolnosť
  • Tónovateľná takmer do všetkých farebných odtieňov s výnimkou extrémne sýtych
  • Vhodná na nové i renovačné nátery všetkých pevných povrchov a omietok (s výnimkou elastických).
7 kg balenie23 kg balenie
35,15 € bez DPH 109,68 € bez DPH
SACHA-FASIF Fasádna silikónová farba na báze silikónových živíc osvedčenou trvácnosťou v najvyššej kvalite vo svojej triede. Obsahuje receptúru ochrany obsah proti plesniam a riasam vo forme špeciálnych zapuzdrených mikrokapsúl s dobrou priľnavosť k väčšine fasádnych povrchov - novým ale aj predtým natieraným. Optimálne riešenie pre váš rodinný dom i väčšie objekty
Aplikovateľná na trvácnu ochranu a farebné riešenie fasád s najvyššími nárokmi na odolnosť voči poveternostným vplyvom, vode a znečisteniu. Možno použiť pre vysokú paropriepustnosť aj na nátery historických a pamiatkovo chránených objektov, budov v starých centrách miest, kaštieľov a kostolov. Vhodná na nové i renovačné nátery všetkých pevných povrchov a omietok (s výnimkou elastických). Tónovateľná takmer do všetkých farebných odtieňov s výnimkou extrémne sýtych.
S preventívnou ochranou proti plesniam a riasam aplikáciou fasádneho čističa od plesní a rias.
Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 2 nátery.
7 kg balenie23 kg balenie
výdatnosť 19-22 m2výdatnosť 60-70 m2
Výdatnosti pri likvidátoroch plesní platia pre 1 náter.
5 kg balenie fasádny čistič5 kg balenie - likvidátor plesní
výdatnosť 20-30 m2výdatnosť 20-30 m2

Aplikácia: podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody. (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže ,alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu možno nanášať̌ aj striekaním aplikačných zariadeniach mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda t.j. nefunkčne zvody žľaby zo strechy odvodnení a iné.
Údržba fasády: Čistenie náteru tlakovou vodou je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch. Tlak vody je nutné prispôsobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov podľa lokálnych podmienok a stupňa znečistenia. Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice: Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min Ochrana očí: Ochranné okuliare Ochrana pokožky (celého tela): Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder