SACHA FASAF p – Špeciálna samočistiaca farba

SACHA FASAF p

  • Top voľba pre fasády s problémovou údržbou alebo vyššou pravdepodobnosťou intenzívneho rozvoja plesní a rias
  • Možno použiť aj na nátery starších, historických a pamiatkovo chránených budov pre výbornú paropriepustnosť
  • Tónovateľná takmer do všetkých farebných odtieňov s výnimkou extrémne sýtych.
  • Vhodná na nové aj renovačné nátery všetkých pevných povrchov a omietok (s výnimkou elastických)
6 kg balenie18 kg balenie
58,35 € bez DPH 168,04 € bez DPH
SACHA FASAF p- Špeciálna samočistiaca farba s nanokremíkovou technológiou pre dlhodobo čisté fasády bez plesní a rias. Top voľba pre fasády s problémovou údržbou alebo vyššou pravdepodobnosťou intenzívneho rozvoja plesní a rias, ako napríklad viacpodlažné budovy, domy bez podaší, na sever orientované fasády, stavby v blízkosti lesov a polí.
Možno použiť aj na nátery starších, historických a pamiatkovo chránených budov pre výbornú paropriepustnosť.Technológiou jej obsahu silikónových materiálov a nanokremičitých častíc extrémne rýchlo schne po daždi a rannej rose.Na exkluzívnu ochranu a farebné riešenie fasád, kde sa požaduje mimoriadna odolnosť voči poveternostným vplyvom, špine a mikrobiologickému napadnutiu.Vhodná na nové aj renovačné nátery všetkých pevných povrchov a omietok (s výnimkou elastických).Tónovateľná takmer do všetkých farebných odtieňov s výnimkou extrémne sýtych. S aplikáciou fasádneho čističa od plesní a rias je poskytnutá 5-ročná extra záruka na odolnosť proti plesniam

S preventívnou ochranou proti plesniam a riasam aplikáciou fasádneho čističa od plesní a rias.
Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 2 nátery.
6 kg balenie18 kg balenie
výdatnosť 18-21 m2výdatnosť 55-65 m2
Výdatnosti pri likvidátoroch plesní platia pre 1 náter.
5 kg balenie fasádny čistič5 kg balenie - likvidátor plesní
výdatnosť 20-30 m2výdatnosť 20-30 m2

Aplikácia: podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody. (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže ,alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu možno nanášať̌ aj striekaním aplikačných zariadeniach mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda t.j. nefunkčne zvody žľaby zo strechy odvodnení a iné.
Údržba fasády: Čistenie náteru tlakovou vodou je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch. Tlak vody je nutné prispôsobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov podľa lokálnych podmienok a stupňa znečistenia. Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice: Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min Ochrana očí: Ochranné okuliare Ochrana pokožky (celého tela):Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA FASAF p

  • Top voľba pre fasády s problémovou údržbou alebo vyššou pravdepodobnosťou intenzívneho rozvoja plesní a rias
  • Možno použiť aj na nátery starších, historických a pamiatkovo chránených budov pre výbornú paropriepustnosť
  • Tónovateľná takmer do všetkých farebných odtieňov s výnimkou extrémne sýtych.
  • Vhodná na nové aj renovačné nátery všetkých pevných povrchov a omietok (s výnimkou elastických)
7 kg balenie23 kg balenie
35,15 € bez DPH 109,68 € bez DPH
SACHA FASAF p- Špeciálna samočistiaca farba s nanokremíkovou technológiou pre dlhodobo čisté fasády bez plesní a rias. Top voľba pre fasády s problémovou údržbou alebo vyššou pravdepodobnosťou intenzívneho rozvoja plesní a rias, ako napríklad viacpodlažné budovy, domy bez podaší, na sever orientované fasády, stavby v blízkosti lesov a polí.
Možno použiť aj na nátery starších, historických a pamiatkovo chránených budov pre výbornú paropriepustnosť.Technológiou jej obsahu silikónových materiálov a nanokremičitých častíc extrémne rýchlo schne po daždi a rannej rose.Na exkluzívnu ochranu a farebné riešenie fasád, kde sa požaduje mimoriadna odolnosť voči poveternostným vplyvom, špine a mikrobiologickému napadnutiu.Vhodná na nové aj renovačné nátery všetkých pevných povrchov a omietok (s výnimkou elastických).Tónovateľná takmer do všetkých farebných odtieňov s výnimkou extrémne sýtych. S aplikáciou fasádneho čističa od plesní a rias je poskytnutá 5-ročná extra záruka na odolnosť proti plesniam

S preventívnou ochranou proti plesniam a riasam aplikáciou fasádneho čističa od plesní a rias.
Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 2 nátery.
6 kg balenie18 kg balenie
výdatnosť 18-21 m2výdatnosť 55-65 m2
Výdatnosti pri likvidátoroch plesní platia pre 1 náter.
5 kg balenie fasádny čistič5 kg balenie - likvidátor plesní
výdatnosť 20-30 m2výdatnosť 20-30 m2

Aplikácia: podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody. (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Pri aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže ,alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu možno nanášať̌ aj striekaním aplikačných zariadeniach mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda t.j. nefunkčne zvody žľaby zo strechy odvodnení a iné.
Údržba fasády: Čistenie náteru tlakovou vodou je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch. Tlak vody je nutné prispôsobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov podľa lokálnych podmienok a stupňa znečistenia. Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice: Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min Ochrana očí: Ochranné okuliare Ochrana pokožky (celého tela):Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder