SACHA FAELF p – Fasádna elastická farba protiplesňová

SACHA FAELF p

  • je top voľbou pre extrémne sýte farebné odtiene.
  • Zvýšená odolnosť fasádneho náteru proti plesniam a riasam na fasáde s obsahom špeciálneho elastického pojiva
  • Najlepšia farba na sanáciu zatepľovacích systémov s trhlinkami pre renováciu fasád
  • Jej tónovateľnosť je možná do všetkých farebných odtieňoch pre jej vysoký obsah špeciálneho pojiva
6 kg balenie18 kg balenie
58,35 € bez DPH 168,04 € bez DPH
SACHA -FAELF p- Profesionálna vysokopružná farba- Najlepšia farba na sanáciu zatepľovacích systémov s trhlinkami pre renováciu fasád a veľkých betónových objektov. Fasádna obalová ochrana s nízkou priepustnosťou CO2 a výnimočnú odolnosťou voči poveternostným podmienkam je výborná pre nátery pre panelové ,omietane aj zateplene fasády ohrozené vznikom trhliniek rias ,kde premosťuje vlasové trhlinky. Nepopraská ani pri vyšších nánosoch a nanovo pretmelených častiach. Vhodná aj na renováciu všetkých starších pevných fasádnych náterov a omietok aj je ideálna aj pre nátery povrchov s veľmi hrubou štruktúrou.
Zloženie ochranného náteru tvoria časť jej objemu špeciálne termoguličky, ktoré znižujú teplotné namáhanie natretého povrchu ktorá predlžuje farebnú stálosť a životnosť fasády . Jej tónovateľnosť je možná do všetkých farebných odtieňoch pre jej vysoký obsah špeciálneho pojiva je top voľbou pre extrémne sýte farebné odtiene. Zvýšená odolnosť fasádneho náteru proti plesniam a riasam na fasáde s obsahom špeciálneho elastického pojiva mikrokapsuly s algicidnými a fungicidnými látkami zaručia najdlhšiu chemickú odolnosť. S aplikáciou fasádneho čističa od plesní a rias je poskytnutá 5-ročná extra záruka na odolnosť proti plesniam
Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 2 nátery.
6 kg balenie18 kg balenie
výdatnosť 17-20 m2výdatnosť 50-60 m2
Výdatnosti pri likvidátoroch plesní platia pre 1 náter.
5 kg balenie fasádny čistič5 kg balenie - likvidátor plesní
výdatnosť 20-30 m2výdatnosť 20-30 m2

Aplikácia: podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody. (max. 0,9 litra na 18 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro). Pri aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže ,alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu možno nanášať̌ aj striekaním aplikačných zariadeniach mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda t.j. nefunkčne zvody žľaby zo strechy odvodnení a iné.
Údržba fasády: Čistenie náteru tlakovou vodou je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch. Tlak vody je nutné prispôsobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov podľa lokálnych podmienok a stupňa znečistenia. Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice: Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min
Ochrana očí: Ochranné okuliare Ochrana pokožky (celého tela): Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA FAELF p

  • je top voľbou pre extrémne sýte farebné odtiene.
  • Zvýšená odolnosť fasádneho náteru proti plesniam a riasam na fasáde s obsahom špeciálneho elastického pojiva
  • Najlepšia farba na sanáciu zatepľovacích systémov s trhlinkami pre renováciu fasád
  • Jej tónovateľnosť je možná do všetkých farebných odtieňoch pre jej vysoký obsah špeciálneho pojiva
6 kg balenie18 kg balenie
58,35 € bez DPH 168,04 € bez DPH
SACHA -FAELF p- Profesionálna vysokopružná farba- Najlepšia farba na sanáciu zatepľovacích systémov s trhlinkami pre renováciu fasád a veľkých betónových objektov. Fasádna obalová ochrana s nízkou priepustnosťou CO2 a výnimočnú odolnosťou voči poveternostným podmienkam je výborná pre nátery pre panelové ,omietane aj zateplene fasády ohrozené vznikom trhliniek rias ,kde premosťuje vlasové trhlinky. Nepopraská ani pri vyšších nánosoch a nanovo pretmelených častiach. Vhodná aj na renováciu všetkých starších pevných fasádnych náterov a omietok aj je ideálna aj pre nátery povrchov s veľmi hrubou štruktúrou.
Zloženie ochranného náteru tvoria časť jej objemu špeciálne termoguličky, ktoré znižujú teplotné namáhanie natretého povrchu ktorá predlžuje farebnú stálosť a životnosť fasády . Jej tónovateľnosť je možná do všetkých farebných odtieňoch pre jej vysoký obsah špeciálneho pojiva je top voľbou pre extrémne sýte farebné odtiene. Zvýšená odolnosť fasádneho náteru proti plesniam a riasam na fasáde s obsahom špeciálneho elastického pojiva mikrokapsuly s algicidnými a fungicidnými látkami zaručia najdlhšiu chemickú odolnosť. S aplikáciou fasádneho čističa od plesní a rias je poskytnutá 5-ročná extra záruka na odolnosť proti plesniam
Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 2 nátery.
6 kg balenie18 kg balenie
výdatnosť 17-20 m2výdatnosť 50-60 m2
Výdatnosti pri likvidátoroch plesní platia pre 1 náter.
5 kg balenie fasádny čistič5 kg balenie - likvidátor plesní
výdatnosť 20-30 m2výdatnosť 20-30 m2

Aplikácia: podklad musí byť suchý, nosný, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc. Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Na podklad naneste vhodný typ penetračného náteru. Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5% vody. (max. 0,9 litra na 18 kg vedro, max. 0,3 litra na 6 kg vedro). Pri aplikácii jedného odtieňa odporúčame na súvislé plochy spracovávať len materiál rovnakej šarže ,alebo vzájomne zmiešať materiál z rôznych výrobných šarží. Farbu aplikujte štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Farbu možno nanášať̌ aj striekaním aplikačných zariadeniach mali by jej predchádzať̌ technické́ skúšky. Povrch fasády nesmie byť dlhodobo vystavený vode, resp. snehu a nemôže naň byť vyvedená zrážková voda t.j. nefunkčne zvody žľaby zo strechy odvodnení a iné.
Údržba fasády: Čistenie náteru tlakovou vodou je možné až po jeho úplnom vytvrdnutí, cca po 28 dňoch. Tlak vody je nutné prispôsobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Čistenie fasády sa odporúča každých 3 až 5 rokov podľa lokálnych podmienok a stupňa znečistenia. Fasádu sa odporúča obnoviť náterom každých 8 až 12 rokov.
Osobné ochranné pracovné prostriedky: Ochrana dýchacích orgánov: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri aplikácii striekaním použite ochrannú polomasku (respirátor) z filtračného materiálu proti prachu podľa EN 149 Ochrana rúk: Pri bežnej manipulácii nie je potrebná. Pri dlhodobom priamom kontakte so zmesou sa doporučuje použiť ochranné rukavice: Polychloroprén – CR: hrúbka ≥0,5 mm; čas prieniku ≥ 480 min
Ochrana očí: Ochranné okuliare Ochrana pokožky (celého tela): Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder